Ontvang nieuwsbrief:  12319 leden Zet de zoekwekker - Bookmark dit  - Contact - Wie?

100% WEB 1.0
HOOFDMENU
DATABASES:
Personenzoeker
Documentzoeker
Domeindossier
Google Tools
Linkhopper
Begluur zoekenden
NIEUWS:
Nieuws Voelspriet
Nieuws uit USA
Tijdschriftennieuws
Eerder nieuws

ZOEKTIPS:
Google Geheimen

Helpdesk zoeken
De beste zoektips
Mens en Machine

Op de zoeksofa
Waarom zoek ik?
Waarmee zoek ik?
Vriend(in) Voelspriet
Gratis nieuwsbrief
Zoekwekker
Zoeklinks
Zoekgemeenschap
LINKS:
Naakte zoekers
Geheime zoeklinks
NASLAG:
Zoekboeken
Zoekmachines
Dossier Google
Dossier AltaVista
Zoekaudio & Video
Verborgen Web
Cursussen
Onderzoeken
Zoekgeschiedenis
Terug in de tijd

Google Top 100
ZOEKVARIA:
Google Fotoalbum
Geloofwaardigheid

WEBWINKEL


Uit de brief van het CBP
Telefoongids gebruikt nepadressen voor opsporing
‘Verbod op omgekeerd zoeken’

21 september 2007  DEN HAAG – Tien Nederlandse zoekdiensten waarmee de identiteit van een telefoonnummer is te achterhalen, moeten zo snel mogelijk van het web. Dat zegt De Telefoongids BV, uitbater van www.detelefoongids.nl.  De firma eist dat de overheid op korte termijn optreedt tegen de zogenoemde omgekeerde zoekdiensten.

Volgens gegevens van zoeksite Voelspriet.nl zijn tien sites,  wiens eigen identiteit veelal niet traceerbaar is, aangeschreven door het College bescherming persoonsgegevens (CBP) in Den Haag. Dat gebeurt mede namens de OPTA, de waakhond van de branche voor telecommunicatie.  De twee instanties weten nog niet of ze de sites gaan aanpakken: ze willen eerst onderzoeken of ze de klacht van De Telefoongids in behandeling gaan nemen of niet. Daarom hebben tien sites een brief gekregen met daarin zes vragen (zie onderaan dit artikel) 

De database van De Telefoongids wordt al jarenlang leeggeplukt en ter download aangeboden in nieuwsgroepen. Met een tooltje, genaamd Foondump  is het vervolgens vrij eenvoudig om een eigen telefoonboek op het web te beginnen waarin veiligheidspallen zijn verwijderd, zoals de onmogelijkheid om een nummer te traceren. Op dit moment zijn er zeker twintig sites die Foondump gebruiken.

Nepadressen

Uit onderzoek van Voelspriet blijkt dat De Telefoongids BV expres nepadressen in het online telefoonboek zet.  Komen die in de alternatieve nummerdiensten voor, dan weet De Telefoongids dat de gegevens zijn gekopieerd. Heel moeilijk is het om vervolgens de eigenaren op te sporen en te vervolgen. Meestal houden ze zich schuil achter geanonimiseerde servers.

Het was juridisch jarenlang stil rond de alternatieve telefoongidsen op het web. Ze werden oogluikend toegestaan.  ‘De Telefoongids’ , tot 2003 in handen van KPN en nu  in bezit van een pan-Europese groep,  beroept zich op een artikel in de telecommunicatiewet waarin staat dat omgekeerd zoeken niet mag. Mislukt de klacht bij de OPTA en CBP, dan is het nog wel mogelijk om de sites civielrechtelijk aan te pakken.

Ook zoeksite Voelspriet is aangeschreven.  In een reactie tegenover de OPTA vandaag, zegt Voelspriet.nl niet zelf eigenaar te zijn van een omgekeerde zoeker, maar alleen te linken naar zo’n dienst via http://www.personenzoeker.nl

 ,,Voor consumenten is omgekeerd zoeken handig wanneer iemand wil weten wie het bedrijf of persoon is achter een onbekend telefoonnummer.  Dergelijke zoekdiensten kunnen echter ook tot misbruik van privacygevoelige gegevens leiden. Daarom leggen we mensen ook uit hoe ze uit zo’n zoekmachine verwijderd kunnen worden.’’, aldus een woordvoerder van Voelspriet

De zes vragen aan de tien zoeksite zijn:

CBP en OPTA hebben in het kader van de behandeling van het verzoek tot handhaving besloten tot het instellen van een gezamenlijk behandelteam. Om te beoordelen of een onderzoek gericht op handhaving zal worden ingesteld door CBP en/of OPTA, verzoeken CBP en OPTA u de volgende vragen te beantwoorden.

1. Is de van verzoeker afkomstige informatie dat u een algemeen beschikbare abonneelijst of een elektronische telefoongids' verzorgt juist? Zo ja, welke gids(en) betreft het?

2. Wat is de herkomst van de gegevens die u daarin opneemt? Verkrijgt u de gegevens van degene op wie de gegevens betrekking hebben (hierna: betrokkene) zelf of van derden? Indien u de gegevens verkrijgt van de betrokkene zelf, dan gelieve u een voorbeeld mee te
zenden van het door u daartoe gebruikte (elektronische) formulier. Indien de gegevens door u van een derde worden verkregen, gelieve u een afschrift mee te zenden van de eventuele overeenkomst(en) met die derde.

3. Welke informatie heeft u verstrekt aan de in uw telefoongids opgenomen abonnees? U gelieve een afschrift mee te zenden van de door u aan de abonnee beschikbaar gestelde informatie.

4. Hebben de in de door u verzorgde telefoongids opgenomen personen u toestemming gegeven voor opname? U gelieve een aantal voorbeelden van de door u verkregen toestemming in afschrift mee te zenden.


5. Biedt de door u verzorgde elektronische telefoongids een mogelijkheid om een
telefoonnummer in te geven om vervolgens de behorende naam-, adres- en
woonplaatsgegevens te vinden? Zo ja, wat is het doel daarvan?

6. Hebben de betrokken personen u afzonderlijke toestemming gegeven voor dit
omgekeerde zoeken? Zo ja, dan verzoeken wij u een aantal voorbeelden van door u verkregen toestemmingen in afschrift mee te zenden

.