Ontvang nieuwsbrief:  12319 leden Zet de zoekwekker - Bookmark dit  - Contact - Wie?

100% WEB 1.0
HOOFDMENU
DATABASES:
Personenzoeker
Documentzoeker
Domeindossier
Google Tools
Linkhopper
Begluur zoekenden
NIEUWS:
Nieuws Voelspriet
Nieuws uit USA
Tijdschriftennieuws
Eerder nieuws

ZOEKTIPS:
Google Geheimen

Helpdesk zoeken
De beste zoektips
Mens en Machine

Op de zoeksofa
Waarom zoek ik?
Waarmee zoek ik?
Vriend(in) Voelspriet
Gratis nieuwsbrief
Zoekwekker
Zoeklinks
Zoekgemeenschap
LINKS:
Naakte zoekers
Geheime zoeklinks
NASLAG:
Zoekboeken
Zoekmachines
Dossier Google
Dossier AltaVista
Zoekaudio & Video
Verborgen Web
Cursussen
Onderzoeken
Zoekgeschiedenis
Terug in de tijd

Google Top 100
ZOEKVARIA:
Google Fotoalbum
Geloofwaardigheid

WEBWINKEL

 

Hoge Raad doet  uitspraak over zoekmachine NVM
Ilse: makelaars beetje hebzuchtig


25/26/27 MAART 2002  
Te diep zoeken in databanken van anderen, dat mag niet meer. De Hoge Raad heeft in een conflict tussen de NVM en De Telegraaf een beslissing genomen die vervelend is voor gespecialiseerde zoekmachines in Nederland.

Voor gewone zoekmachines heeft het arrest weinig gevolgen. Niettemin is de grootste zoekmachine van Nederland, Ilse, niet blij met het gedrag van de NVM. De makelaars zijn een beetje 'hebzuchtig en kortzichtig'.

Het is voor het eerst dat de Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan van Nederland, met een arrest komt over zoekmachines.

El Cheapo, een prijsvergelijkende zoekmachine van De Telegraaf, snuffelde te diep in de database van de NVM en toonde de koopwoningen die op Funda staan (vroeger www.nvm.nl). De Databankenwet regelt volgens de Hoge Raad dat ook een zoekvraag naar een koopwoning in Amsterdam niet zomaar door een ander bedrijf mag worden afgetapt. Zo'n zoekvraag, naar een klein onderdeel uit een database, is beschermd - net als de hele database zelf.

gevolgen De meeste Nederlandse zoekmachines, of het nu gaat om Ilse, MSN , Vindex, Track of Voelspriet zelf, kijken niet over de schutting van een website. Zo zien ze op een reissite wel 'Boek uw vlucht. Vul hier uw reis in', maar de vertrektijden en vluchtnummers komen nooit in het antwoordenlijstje van zoekenden terecht. De zoekmachine legt slechts vast wat voor tekst er op de beginpagina staat. Het ding kan vooraf onmogelijk weten wat de gebruiker intikt, bijvoorbeeld dat hij van Amsterdam naar Barcelona wil vliegen. De informatie die een zoekmachine niet kan oppikken, wordt ook wel 'het verborgen web' genoemd.

de reacties van Ilse, Traffic4U, Checkit en Track/Kobala en E-knip:

Bert Wiggers van Ilse Media Groep beaamt dat de uitspraak vooral van belang is voor gespecialiseerde zoekmachines. ,,De zaak raakt Ilse niet direct. We spideren niet in dit soort databases, Ik begrijp dat de Hoge Raad de Europese Databankrichtlijn zwaar heeft laten wegen in het oordeel; dat kon ook niet anders omdat de zaak hierop was aangespannen. Aan de andere kant begrijp ik niet goed dat de Telegraaf het niet heeft gegooid op een anti-kartel maatregel. Wellicht was dat in deze zaak juridisch-technisch niet handig, maar het is wel de steen des aanstoots in de handelwijze van de NVM.''

Hij laakt het gedrag van de makelaarsorganisatie. ,,Ik vind het jammer dat door dit arrest het monopolie van de NVM op de huizenmarkt wordt bevestigd. Dat komt de gemiddelde Nederlandse huizenkoper niet ten goede, vooral niet nu die huizenprijzen (en de bijbehorende courtages) de laatste jaren zo belachelijk zijn gestegen.'' Het monopolie van de NVM bestaat bij de gratie van het monopolie op de informatie, aldus Wiggers. Vrijkomende huizen komen eerst in de verkoop bij collega's, en na drie dagen pas op de website. Daardoor staat de koper zonder NVM-makelaar altijd op achterstand.

,,Een keuze voor een NVM-makelaar is derhalve vaak een keuze voor toegang tot waardevolle informatie. En nu probeert de NVM op nog meer manieren een slaatje te slaan uit dat bestand. Beetje hebzuchtig en kortzichtig. Ik vind dat de NVM -net als destijds de PTT met de telefoonnummerdatabase- verplicht moet worden de gegevens tegen een billijke vergoeding ter beschikking van derden te stellen. Daardoor zouden de NVM-makelaars weer moeten concurreren met andere makelaars, die geen deel uitmaken van het kartel.''

Gert-Jan Munneke van zoekbureau Traffic4u ziet eveneens geen gevolgen voor Ilse en ook Google. ,,In het arrest gaat het namelijk niet om een 'gewone' zoekmachine, maar om een gespecialiseerde zoekmachine die doelbewust databases met elkaar vergelijkt. Naar mijn mening moet je als bedrijf je database juist openstellen voor zoekmachines, zodat je via deze weg meer bezoekers trekt. Voor vele klanten maken wij juist hun databases geschikt om in (gewone) zoekmachines opgenomen te worden. Dit levert hun meer en gerichter bezoek op.''

In december 2000 vond het Gerechtshof in Den Haag El Cheapo niet erg en mocht De Telegraaf doorgaan met de prijsvergelijkingen van woningen. Maar de Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan in Nederland, draait de beslissing nu definitief terug. Voelspriet publiceert het arrest en het hoger beroep in "Recht en Zoekmachine"

Volgens Paul Aelen van Checkit (jurist van huis uit) is het ondanks de geringe gevolgen voor gewone zoekmachines een vervelende ontwikkeling. Internet vindt zijn bestaansrecht in het nazoeken en opvragen van informatie. ,,Zoekmachines vervullen hierin een belangrijke rol om informatie inzichtelijk te maken voor de gebruiker van internet. Het kranten.com arrest heeft ertoe geleid dat deeplinken geen inbreuk maakt op auteursrechten, indien hierbij een bronvermelding wordt geplaatst (iets wat El Cheapo in eerste instantie verzuimde). Echter om je business model te stoelen op het gebruik maken van informatie van anderen zonder hier voor te betalen, wordt omgeven met onzekerheden (volg hiervoor het kort geding van PCM tegen offline knipseldiensten).''

 

Een van de interessantere argumenten van de NVM is helaas niet inhoudelijk behandeld door het Hof (past volgens de Hoge Raad niet binnen het stramien van de kort geding procedure). En wel het beveiligingselement van de database. ,,Op dit moment is het gewoonterecht om je website al dan niet te laten spideren door een zoekmachine door in de metatags te vermelden of de zoekmachine de website al dan niet mag indexeren, ofwel de content mag opslaan in haar database. Indien je als partij van mening bent dat dit niet wenselijk is, kun je dit kenbaar maken.. In het betreffende arrest wordt door de NVM  als argument gebruikt dat El Ceapo de beveiliging van de NVM database omzeild en hierdoor onrechtmatig gebruik maakt van haar informatie.''Indien zoekmachines, al dan niet gespecialiseerd, het gewoonterecht blijven volgen om op aangeven van de website beheerder een website al dan niet te indexeren is er in principe weinig aan de hand, vindt Aelen. ,,Bedrijven kunnen zelf aangeven of ze hun informatie wel of niet publiekelijk toegankelijk willen maken via zoekmachines, waardoor van inbreuk op de database van een website dus geen sprake kan zijn.

 

Frank Scheelen van Wise Guys, ondermeer de maker van Track.nl:,,Ik ben het met de analyse van Voelspriet eens dat deze uitspraak weinig betekent voor de huidige algemene zoekmachines, zoals bijv. Kobala. Deze zoekmachines vervullen de rol van wegwijzers: zij sturen gebruikers naar andere websites toe. Voor de meeste websites is dit extra bezoek
alleen maar wenselijk. ''

Het meeliften op databases kan heel hinderlijk zijn. Wij hebben daar zelf ook ervaring mee. Er zijn meta-zoekmachines die niets anders doen dan hun zoekopdrachten doorsturen naar andere zoekmachines en de resultaten verzamelen en aan de gebruiker presenteren. De gebruiker zelf komt nooit op onze website. Ik heb dit persoonlijk altijd als enigszins onrechtvaardig ervaren: wij investeren veel tijd, geld en moeite in het samenstellen van een goede database, en anderen plukken
daar de (commerciŽle) vruchten van zonder dat we daar een cent voor terugzien. Ik kan me voorstellen dat na deze uitspraak ook op dit gebied nog wel een juridisch appeltje te schillen valt.''.
 

  Chefren Hagens van http://www.e-knip.nl :

,,
Ik heb een nogal legalistische en weinig revolutionaire instelling. De juridische revolutie van het web is dat je  zonder te vragen auteursrechtelijk beschermd werk mag indexeren en via een zoekmachine type "AltaVista" mag
ontsluiten voor derden. Ofwel link (revolutie) en citaat  (mocht altijd al).

Google en Web.archive.org gaan met hun "caches" ofwel kopieŽn en het op verzoek van derden integraal kopiŽren en verder verspreiden daarvan in mijn ogen te ver. De auteursrechthebbende of iemand die per ongeluk beschermd werk openbaart kan dan verdere verspreiding niet meer stoppen, heel handig voor de gemiddelde burger maar ongewenst als je er zelf het slachtoffer van zou zijn.

Verder heeft iedereen heeft het steeds over "databases" maar  er wordt blijkbaar vergeten dat er uiteindelijk gewoon bitjes met een medium worden bewaard (of doorgegeven zoals bij radio-uitzending), de fysieke organisatie is irrelevant, elke geordende verzameling bitjes, foto, radio-uitzending of  telefoonboek, is in mijn ogen domweg auteursrechtelijk beschermd werk. De hele databankenwet is naar mijn inzichten dan ook overbodig.

In mijn ogen is in deze zaak door de Hoge Raad slechts opnieuw en volkomen terecht vastgesteld dat het auteursrecht "heilig" is, dat je niet zomaar een kopie van andermans werk in archief mag houden anders dan als werkkopie voor jezelf. Zo'n kopie mag je niet gebruiken om er weer integrale kopieŽn van te maken voor derden.

Dat de hyperlink nu gevaar zou lopen gaat me te ver, ik noemde dat hierboven weliswaar niet voor niets een revolutie. De wet onderschrijft die revolutie nog niet, dat klopt. Het is echter een algemeen aanvaard gebruik om te linken en via een webserver informatie met links aan te bieden. Het is net zo goed aanvaard gebruik dat die informatie met zoekmachines wordt geÔndexeerd waarna  gebruikers via citaat zoals geleverd door de zoekmachine de aangeboden informatie kunnen vinden. Zoekmachines zoals Gopher en Veronica waren er =eerder= dan het WWW en ook  internetadressen, waren er eerder dan het WWW dat een adres aanklikbaar is waarna het plots een hyperlink wordt  genoemd is slechts een kwestie van gebruiksvriendelijke  automatisering.

Overigens: NRC vermelde in haar publicatie over deze uitspraak van de Hoge Raad op 25 maart 2002 dat E-knip zich net als El Cheapo met illegale zaken zou bezighouden. Dat is beslist niet het geval, e-knip is auteursrechtelijk gezien zeer zorgvuldig opgezet we hebben dat aan NRC gemeld en de betreffende tekst is zonder verder commentaar uit de webversie van het artikel verwijderd.''
 


BRONVERMELDING

Noot voor de media en websites. Gratis overnemen van het nieuws kan zonder toestemming vooraf. Maar noem ons wanneer U onze informatie substantieel gebruikt. Kies a.u.b. uit een van de twee omschrijvingen:
bron: www.voelspriet.nl  of zie ook: http://www.voelspriet.nl/nieuws.htm  


TIPS

Heeft U zelf tips over Nederlandse of buitenlandse zoekmachines? Stuur een tip.


KENT U ONZE NIEUWSBRIEF?

JA ik meld me aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief met daarin zoeknieuws, zoektips en zoekvragen met antwoorden.